درباره ما

وب‌سایت پی اس ارنا، چندسالی است که در زمینه بازی‌های ویدیویی، سینما و سرگرمی‌های الکترونیک فعالیت می‌کند؛ وب‌سایتی که با درنظر گرفتن ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با مجموعه گیم‌نت ایستگاه بازی در شهر یزد، توجه ویژه‌ای به ورزش‌های الکترونیک، بازی و سینما دارد.

مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر سایت:
محمدرضا مصطفوی راد

صاحب برند و مدیر باشگاه:
نوید نایینی

مدیر فنی:
محمدحجت قاسمی

دبیر ارشد تحریریه:

محمدجواد محسنى

دبیر محتوای بصری:

لیلا امینی

دبیر خبر:

تارخ ترهنده

دبیر پادکست:

میثم عبداللهی پور

تحریریه:

شهریار نادرمحمد

مهدی اسدی

سید فاضل موحدی

حمیدرضا دره شیری

محمد محدی صبح

سجاد سعیدی

صدف آگاه

وهاب خوشمقام