Psychonauts

  • Psychonauts

    بازی Psychonauts 2 تاخیر خورد

    بازی Psychonauts 2 آن‌طور که برنامه ریزی شده بود در سال ۲۰۱۹ منتشر نخواهد شد. استودیوی Double Fine که اخیرا توسط مایکروسافت خریداری شده است، اعلام کرده که تاریخ انتشار بازی را به سال ۲۰۲۰ منتقل کرده است. این خبر در سایت Fig، وبسایتی که این بازی در آن...